tirsdag 5. februar 2008

Buskerud fylkesbibliotek er tildelt prosjektmidler fra ABM-utvikling

Buskerud fylkesbibliotek søkte sammen med fylkesbibliotekene i Vestfold og Østfold om kr. 100.000 til gjennomføring av e-læringsprogrammet "23 ting" fra ABM-utvikling. Buskerud fylkesbibliotek som søkte på vegne av de to andre fylkene har i dag fått den gledelige nyheten om at vi har fått tildelt hele søknadssummen på kr. 100.000.

Gå til oversikten over hvem som fikk prosjektmidler fra ABM-utvikling for 2008.

ABM-utvikling delte ut 26 millioner i støtte til 87 utviklingsprosjekter. Da søknadsfristen gikk ut 15. oktober i fjor var det kommet inn 334 søknader om i alt 105 millioner kroner. I tillegg til midlene som nå deles ut, kommer midler til interne prosjekter og prosjekter der ABM-utvikling samarbeider med andre institusjoner. Det er også gitt tilsagn om 6,8 millioner til sikringstiltak ved norske museum og 0,65 millioner til videobøker på tegnspråk.

1 kommentar:

gratishaugianeren sa...

Dette var jo helt supert! :-)