tirsdag 4. mars 2008

Datoer for siste samling i Drammen

Her er datoene for siste samling i Drammen: onsdag 26. mars, fredag 28. mars og torsdag 10. april. Som tidligere håper jeg å få en jevn fordeling på samlingene, slik at vi ikke får alle på onsdagen og torsdagen. Oppfordrer derfor de som har anledning, til å bytte til fredag 28. mars. Får vi ca. 20 stykker her, blir det en jevnere fordeling på de andre dagene. I utgangspunktet går jeg ut i fra at folk holder på onsdagen eller torsdagen som de allerede har valgt som kursdag. Jeg trenger kun beskjed fra de som er villig til å flytte kursdag til fredag.

Ingen kommentarer: